Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

Wszelkie informacje są dostępne na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej
https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach
i na stronie Urzędu Miejskiego Jaworzna http://www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/5697/uwaga_odwolane_zajecia_w_placowkach_edukacyjnych.html