W tym tygodniu Świetliczaki na zajęciach plastycznych doskonalili swoje zdolności manualne. W wyniku czego mamy pięknie ,barwnie i świątecznie udekorowaną świetlicę.

Kiermasz bożonarodzeniowy

18 grudnia obył się kiermasz, z którego dochód będzie przeznaczony na rzeczy potrzebne do szkoły. O tym, co to będzie zdecyduje Rada Rodziców.

W trakcie kiermaszu wystąpił chór szkolny pod opieką Pana Zygmunta Kobiałki , grupy przedszkolne : „Motylki i Biedronki” „Żabki” „Pszczółki” i „Mądre Sowy”. Odbył się konkurs na najładniejsze ozdoby wykonane przez uczniów poszczególnych klas. Zwycięzcami zostali uczniowie klasy 6b, którzy otrzymali nagrodę pieniężną w kwocie 200 złotych od Rady Rodziców.

Gratulujemy.

SKS – Szkolny Klub Sportowy

Wręczeniem dyplomów za aktywne uczestnictwo w zajęciach zakończyliśmy kolejny sezon programu SKS – Szkolny Klub Sportowy. Celem programu było: 

  –  kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej przez dzieci i młodzieży;

  1. – poprawa sprawności fizycznej oraz promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży;
  2. – tworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych dzieci
    i młodzieży;
  3. – optymalizacja wykorzystania lokalnej infrastruktury sportowej;
  4. – promocja różnorodnych sportów wśród dzieci i młodzieży.

W zajęciach uczestniczyło ponad ponad 20 osób, a sportem wiodącym były Gry i Zabawy Ruchowe. Kolejną edycję programu zaczynamy już w styczniu 2020 roku. Zapraszamy !!!

Rozstrzygnięcie konkursu miejskiego”Bożonarodzeniowa ozdoba”


Konkurs skierowany był do przedszkolaków (5,6-latków) oraz uczniów klas I-III z terenu miasta Jaworzna. Organizatorami konkursu byli nauczyciele Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3: Natalia Kondoszek-Karwas, Aneta Kowalczyk i Anna Roczkalska-Gurbisz. W dniu 12.12.2019r. komisja konkursowa wyłoniła następujących laureatów:
– kategoria przedszkole 5-6 łatki
I miejsce Hanna Rapacz PM 7
II miejsce Kamil Mazur PM 7
III miejsce Julia Zając PM 27
– kategoria klasy I-III
I miejsce Tomasz Jędrzejek SP 13
II miejsce Alicja Strugaru SP 21
III miejsce Karol Belina SP 14
Serdecznie gratulujemy laureatom i dziękujemy wszystkim za udział w naszym konkursie.