Tydzień języków obcych

26 września został ustalony przez Radę Europy jako Europejski Dzień Języków. Główne cele tego święta to:

Ø  ukazanie opinii publicznej znaczenia uczenia się i nauczania  języków, jak również  konieczności urozmaicania oferty językowej w celu szerzenia idei  wielojęzyczności oraz porozumienia pomiędzy różnymi kulturami;

Ø  promowanie różnorodności kulturowej i językowej Europy jako bogactwa, które należy rozwijać i pielęgnować;

Ø  propagowanie uczenia się języków przez całe życie: zarówno  w szkole, jak i poza nią,  w  celu kontynuacji nauki, jak i na potrzeby kariery  zawodowej, zwiększenia mobilności czy też dla własnej przyjemności lub udziału w wymianie międzynarodowej.

W naszej szkole już od kilku lat Czytaj dalej

Zebranie z rodzicami

Serdecznie zapraszamy rodziców na pierwsze w tym roku szkolnym zebrania, które odbędą się we czwartek 7 września według następującego harmonogramu:
klasy I – III sp –> godz. 16.00 spotkanie z dyrektorem, godz. 16.30 – spotkania z wychowawcami
klasy IV – VII sp –> godz. 16.30 spotkanie z dyrektorem, godz. 17.00 – spotkania z wychowawcami
klasy II – III gim. –> godz. 17.00 spotkanie z dyrektorem, godz. 17.30 spotkania z wychowawcami
Uprzejmie prosimy o obecność.

Informacje dotyczące zakończenia roku szk. 2016/2017

1.       W czwartek 22 czerwca o godz. 14.00 uroczyście pożegnamy uczniów klas III Gimnazjum nr 7. W pożegnaniu uczestniczą również uczniowie klas I i II naszego gimnazjum. Natomiast wychowawcy wręczą świadectwa wszystkim klasom gimnazjalnym w piątek 23 czerwca  o godz. 9.00.

2.       W piątek 23 czerwca o godz. 9.00 odbędzie się akademia na zakończenie roku dla klas I – VI SP nr 10, potem uczniowie otrzymają świadectwa od wychowawców w klasach.

Serdecznie zapraszamy na pożegnanie klas III oraz akademię rodziców, grono pedagogiczne, pracowników szkoły i oczywiście społeczność uczniowską. 😊