Doradca zawodowy

Doradca zawodowy

  • mgr Aleksandra Szydlik 

                 HARMONOGRAM PRACY SZKOLNEGO DORADCY  ZAWODOWEGO             W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

PONIEDZIAŁEK:                  8.30 – 12.30

WTOREK:                            10.45 – 14.45

 ŚRODA:                                10.30 – 15.30

 CZWARTEK:                          8.30 – 12.30

 PIĄTEK:                               13.15 – 16.15

 

Zadania doradcy zawodowego:

.:: Pomaga w realnej samoocenie zainteresowań, uzdolnień i predyspozycji zawodowych
.:: Inspiruje potrzebę konstruowania długofalowych planów życiowych
.:: Aktywizuje do określenia i zaplanowania przyszłej drogi zawodowej
.:: Rozbudza aspiracje zawodowe i motywuje do działania
.:: Kształtuje postawę przedsiębiorczości i aktywności wobec pracy
.:: Wykazuje potrzebę porównania własnych wyborów z realiami ekonomicznymi
.:: Dostarcza informacji o zawodach, wymaganiach rynku pracy, o systemie szkolnictwa ponadgimnazjalnego
.:: Wskazuje na różnorodność dróg edukacyjnych prowadzących do zawodu
.:: Kształtuje u uczniów umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, zaangażowanie i gospodarność
.:: Uczy korzystania z różnorodnych źródeł informacji
.:: Kształtuje umiejętność podejmowania decyzji

Zapraszamy do lektury poradników dla rodziców:

Od kilku lat Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie oddaje uczniom klas trzecich szkół gimnazjalnych oraz ich rodzicom dwa poradniki: „ Co po gimnazjum? Praktyczny poradnik gimnazjalisty” oraz „Wybór zawodu – poradnik dla rodziców gimnazjalistów”. Obie pozycje zawierają informacje na temat modernizacji systemu kształcenia ponadgimnazjalnego, oferty edukacyjnej miasta Jaworzna na nadchodzący rok szkolny, możliwości kształcenia, perspektyw zatrudnienia a także opis predyspozycji i przeciwwskazań zdrowotnych w odniesieniu do poszczególnych zawodów. Celem informatorów jest udzielenie gimnazjalistom i ich rodzicom odpowiedzi na wiele pytań, które pojawiają się w momencie dokonywania wyboru dalszego etapu kształcenia. Mamy nadzieję, że pozycje te ułatwią młodemu człowiekowi zaplanować własny rozwój zawodowy zgodny z osobistym potencjałem, na miarę indywidualnych możliwości w odniesieniu do potrzeb rynku pracy.

informator dla gimnazjalisty 2017-2018

poradnik o predyspozycjach 2017-2018

PRZYDATNE LINKI

Testy zainteresowań i predyspozycji zawodowych online:

  1. TEST http://www.kariera.pl
  2. TEST http://zawodowe.info/
  3. TEST http://www.interklasa.pl

KATALOG ZAWODOW  http://www.uczelnie.info.pl