Pielęgniarka, higienistka

GABINET PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ I POMOCY PRZEDLEKARSKIEJ

HARMONOGRAM PRACY

PIELĘGNIARKA DYPLOMOWANA: ELŻBIETA SMALCERZ

PONIEDZIAŁEK 8:15 – 14:15

WTOREK 8:15 – 14:15

CZWARTEK 8:15 – 14:15

DYPLOMOWANA HIGIENISTKA SZKOLNA: DOROTA CHRZANOWSKA

ŚRODA 7:45 – 15:20