Przedszkole Miejskie nr 3

Informacje Przedszkola Miejskiego nr 3 w Jaworznie:

SEKRETARIAT

PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 3 W JAWORZNIE

CZYNNY W GODZINACH:

PONIEDZIAŁEK: 7.15-8.45

WTOREK: 13.15- 14.45

CZWARTEK: 7.15-8.45

PIĄTEK: 13.15- 14.45

Kontakt telefoniczny 32 7629357

W NAGŁYCH PRZYPADKACH ZAPRASZAMY

DO SEKRETARIATU

ZNAJDUJĄCEGO SIĘ NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10 W JAWORZNIE

W GODZINACH:

PONIEDZIAŁEK: 9.00-14.45

WTOREK 7.15- 13.00

CZWARTEK: 9.00-14.45

PIĄTEK: 7.15- 13.00

Kontakt telefoniczny 32 76293351

Dzieci przyprowadzamy do przedszkola do godziny  8:30

odbieramy od godziny 13:20.

W godzinach od 8.40 do 13.20 przedszkole jest zamknięte.

 

Wizja i misja Przedszkola Miejskiego nr 3 w Zespole Szkół nr 3 w Jaworznie

WIZJA:

Przedszkole aktywizujące twórcze działania dzieci.

HASŁO:

„Tworzenie można realizować w dowolnej formie przez pracę, zabawę, muzykę, plastykę, teatr.”

MISJA:

Jesteśmy po to, aby każdy wychowanek:

– Zdobył umiejętności kreatywnego tworzenia, wykorzystywania w życiu dorosłym swojej twórczej osobowości.
– Poznać swoje talenty, możliwości, predyspozycje i potrafi je rozwijać.
– Był odpowiednio wyposażony w wiedzę i umiejętności wyzwalające chęć własnego działania tworzenia i dokonywania ocen.

Istniejemy dla:

– wszystkich dzieci i rodziców oczekujących od nas pomocy i wsparcia.

Pragniemy, aby nasz wychowanek:

– nauczył się samodzielnego i twórczego działania,

– był otwarty na potrzeby ludzi i umiał dzielić się swoimi przeżyciami z innymi.

Naszą pracę opieramy:

– na współpracy z wychowankami, rodzicami i środowiskiem lokalnym,
– na ciekawych, sprawdzonych i efektywnych metodach i formach pracy z dziećmi.

Oferujemy dzieciom:

– nasze doświadczenie, zaangażowanie i wiedzę,
– domową atmosferę i smaczne posiłki.

TYGODNIOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ:

PONIEDZIAŁEK: Zajęcia ruchowe, zajęcia z mowy;

WTOREK: Zajęcia umuzykalniające, zajęcia artystyczne;

ŚRODA: Zajęcia z zakresu pojęć matematycznych, zajęcia ruchowe;

CZWARTEK: Zajęcia umuzykalniające, zajęcia z mowy;

PIĄTEK: Zajęcia z mowy, zajęcia artystyczne, język angielski