W Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Jaworznie są powołane:

1. Rada Rodziców Przedszkola Miejskiego nr 3,
2. Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 10 

RADA RODZICÓW:

Przewodniczący: Urszula Szczerbina
Z-ca: Krystyna Wanat
Skarbnik: Iza Sadowska
Sekretarz: Monika Wójcik

KOMISJA REWIZYJNA:

1) Monika Komańska
2) Dorota Kopeć
3) Anna Szwagrzyk

Wpłaty na „Radę Rodziców” należy dokonywać w sekretariacie szkoły lub bezpośrednio na konto Rady Rodziców z dopiskiem:

„Rada Rodziców,  klasa, imię i nazwisko ucznia.

Nr konta: 62 1020 2528 0000 0002 0351 8685