W Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Jaworznie są powołane:

1. Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 10 
2. Rada Rodziców Przedszkola Miejskiego nr 3

RADA RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA 10:

Przewodniczący: Urszula Szczerbina
Z-ca: Estera Mitoraj
Skarbnik: Izabela  Sadowska
Sekretarz: Anna Raszek

KOMISJA REWIZYJNA:

1) Monika Jarzynka
2) Anna Szwagrzyk
3) Karolina Śliwa

Wpłaty na „Radę Rodziców” należy dokonywać w sekretariacie szkoły lub bezpośrednio na konto Rady Rodziców z dopiskiem:

„Rada Rodziców,  klasa, imię i nazwisko ucznia.”

Nr konta: 62 1020 2528 0000 0002 0351 8685

RADA RODZICÓW PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 3:

„Mądre Sowy”

 1. Kamila Radki
 2. Justyna Starzyk
 3. Barbara Gregorczy

„Biedronki”

 1. Kamila Baran
 2. Anna Jarmuszewska – Duda

„Żabki”

 1. Marena Andrearczyk
 2. Monika Lorek
 3. Paulina Wolska

„Pszczółki”

 1. Magda Sęk – Giza
 2. Sylwia Klusek
 3. Gizela Kisiel

„Motylki”

 1. Joanna Duplaga
 2. Celina Wall
 3. Wioleta Mróżek