REKRUTACJA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Wszystkich zainteresowanych rodziców rekrutacją do klas I szkoły podstawowej  zachęcamy do zapoznania się z rozporządzeniami Prezydenta Miasta Jaworzna

Rekrutacja do klasy I szkoły podstawowej