REKRUTACJA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Nabór do Szkół Podstawowych 2018

Nabór do Szkół Podstawowych 2018 odbywa się poprzez wypełnienie wniosku elektronicznie na stronie www.jaworzno.podstawowe.vnabor.pl Wprowadzanie wniosków jest możliwe od 01.03.2018 godz. 8:00, a zakończenie 16.03.2018 godz.15:00.

Po wypełnieniu wniosku proszę o wydrukowanie, podpisanie przez prawnych opiekunów i dostarczenie do sekretariatu szkoły w celu weryfikacji.