Samorząd Uczniowski SP

SZKOLNA RADA UCZNIOWSKA

Przewodnicząca: Alicja Bernat
Zastępca: Inga Adamczyk
Opiekunowie:  mgr Agnieszka Szklarczyk, mgr Marta Wojnar-Wysocka